Ανάλυση ελέγχου ποιότητας εμφιαλωμένου νερού

03. Ανάλυση ελέγχου ποιότητας εμφιαλωμένου νερού

Δείγμα νερού από τη γραμμή παραγωγήε του εμφιαλωτηρίου ΚΟΣΜΙΔΗΣ Δ. - ΛΙΤΑΣ Α. ΟΕ στην Ροδίτη του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού Ν. Κοζάνης σε φιάλες PET 1,5. Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή κανονική.

ΑΝΟΙΓΜΑ
Πιστοποιητικό Q-check

04. Πιστοποιητικό Q-check

Το παρόν πιστοποιητικό απονέμεται στον οργανισμό: ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΙΤΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΕ που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005...

ΑΝΟΙΓΜΑ